20. februar 2019

Massivt overarbejde gav bøde til arbejdsgiver

FAOD har på vegne af et medlem indgået forlig om brud på arbejdstidsloven. 35.000 kr. kostede det arbejdsgiveren at bryde ’48-timers reglen’, mens det allerede havde kostet medarbejderen jobbet.