Nyhed 6. juli 2015

Markant flertal ønsker dagpengelempelser

To ud af tre danskere vil have lempet reglerne, så færre ledige mister retten til dagpenge. Det viser en undersøgelse fra AK-Samvirke.