Mangel på arkitekter vækker bekymring - FAOD

Nyhed 5. december 2018

Mangel på arkitekter vækker bekymring

Arkitektmanglen begynder at melde sig, og samtidig skærer regeringen i optaget af arkitektstuderende og gør det vanskeligere for den kreative eksport. Rektor for arkitektskole er uforstående, og tegnestuerne bekymrede