Nyhed 14. november 2008

Mangel på kvinder i ledelsen

ARKITEKTFORBUNDETs formand Mette Carstad ser manglen på kvindelige ledere i arkitektverdenen som en af de kommende store udfordringer i ligestillingsdebatten.   'Set fra arkitektverdenen