Nyhed 4. september 2015

Mange nyuddannede falder ud af dagpengesystemet

Især nyuddannede akademikere, som har svært ved at bide sig fast på jobmarkedet, risikerer at miste retten til dagpenge