Nyhed 11. januar 2012

Mange bliver ramt af pensionsloftet

Nye regler om indbetaling til ratepension betyder, at der er et loft på 50.000 kroner om året. Betaler du mere, kan de overskydende indbetales på en livrente med fuld fradragsret.