Nyhed 20. marts 2012

Man skal ikke kannabalisere sig nedad

Der er ikke noget samfundsmæssigt perspektiv i, at akademikerne kannibaliserer stillinger nedad. Når man nu har en ambition om at øge det samlede uddannelsesniveau, er det ud fra en forventning om at tilføre samfundet merværdi, og det harmonerer altså ikke med at lade højtuddannede overtage ufaglærte job, siger formanden for Akademikernes Centralorganisation.