Nyhed 9. juli 2015

Man kan ikke holde varmefri

Arbejdsmiljølovgivningen giver ikke mulighed for at holde "varmefri" på grund af hedebølge. Men bliver man dårlig kan det betragtes som sygdom.