Nyhed 7. juli 2015

Løsning for studerende i dimensioneringsklemme

Nogle af de bachelorer, som i 2014 ikke begyndte direkte på den kandidatuddannelse, som de havde retskrav på, er kommet i en dimensioneringsklemme.