Nyhed 16. juli 2008

Lov om arbejdsgiver brug af jobklausuler

Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler trådte i kraft den 1. juli 2008. Loven har til formål at begrænse arbejdsgivers brug af jobklausuler. Jobklausuler defineres i lovens § 2