Nyhed 2. maj 2011

Liste med diagnoser fritager alvorligt syge for samtaler og aktivering

Mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme skal ikke i aktivering eller møde op til samtaler i jobcentret. For at sikre at alvorligt syge bliver fritaget, er der udarbejdet en liste med diagnoser, som alle kommuner fra 1. maj skal benytte.