Nyhed 26. oktober 2015

Lidt dagpenge-ris fra økonomisk råd

Dagpengeaftalen kan påvirke flexicurity-effekten, fordi den ikke tilgodeser arbejdsmarkedets “kernetropper”.