Nyhed 22. oktober 2014

Licitation på første del af råhuset i Gødstrup overskrider budgetrammen

Licitationsresultatet for første del af råhuset i DNV-Gødstrup holder sig ikke inden for budgettet. Storsygehuset er budgetteret til 3.3 milliarder kroner.