Nyt fra branchen 23. januar 2015

Legater til nystartede arkitektvirksomheder

Der kan nu søges Dreyers Fonds legat til nystartede arkitektvirksomheder”, der gør tegnestuerne gode til den mere forretningsmæssige del af at drive virksomhed.