Nyhed 30. juli 2015

Ledigheden blandt arkitekter er faldet støt

Arkitekter er den eneste gruppe af de kunstneriske og kulturelle uddannelser, hvor der har været et fald i ledigheden i samtlige år fra 2011 til 2014.