Nyhed 20. januar 2012

Kvinder er mest stressede

Ifølge den sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, er det kvinderne der føler sig mest stressede. De reagerer hurtigere på stresssymptomer end mænd.