Nyhed 20. juli 2005

Kvarterløft begrænser hærværk

Byfornyelse af boliger, byrum og grønne arealer og forbedringer af sociale og kulturelle forhold mindsker kriminalitet i boligområder. Det viser en ny undersøgelse lavet af Statens Bygg