Nyhed 17. januar 2007

Kvalitetsudvikling i kommunerne

Vil service og ydelser blive bedre, hvis medarbejderne og brugerne bliver inddraget aktivt i kommunens kvalitetsudvikling? Og hvilke erfaringer har kommunerne med at inddrage brugere og medarbejdere?