Nyhed 30. marts 2011

Kun ansatte i chefstillinger er undtaget af konflikt

Det er kun medlemmer ansat i chefstillinger, der kan undtages fra konflikt.
Det er imidlertid  en meget udbredt opfattelse, at det er alle "ledende medarbejdere", der kan undtages fra en konflikt. Men det fremgår ikke af hovedaftalen mellem Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforbundet.