Nyhed 29. marts 2016

Kritik fordrer åbenhed hos modtageren

God feedback-kultur handler ikke om at have en god måde at sige tingene på, men om relationen mellem personer.