Nyhed 18. juni 2015

Konkurrencestaten kan ikke fungere uden forskning, kreativitet og innovation

Overdrevet fokus på konkurrencestaten på bekostning af det der løfter kvaliteten er at tænke på en hurtig kortsigtet pay back fremfor at se de langsigtede større fordele.