Nyhed 21. januar 2016

Klimatilpasning og rehabilitering

Aarhus får bypark, der både håndterer overskydende regnvand og inviterer borgerne til sundhedsfremmende samvær.