13. november 2020

Klar afgørelse i Ligebehandlingsnævnet til fordel for kommende far

FAOD har på vegne af et medlem indbragt en sag for Ligebehandlingsnævnet om brud på loven om forskelsbehandling på grund af køn. Medlemmet fik 225.000 kr. i godtgørelse for at blive opsagt i forbindelse med sin kærestes graviditet.