Nyhed 10. august 2007

København under vand om 100 år

Vigtige trafikale strækninger i København vil befinde sig under havniveau om 100 år, hvis havet stiger som forudset af FN's klimapanel. Det nye digitale højdekort, som Kort- og M