Nyhed 9. juni 2016

København kan forblive en blandet by

Moderniseringen af planloven fastholder kravet om 25 procent almene boliger og sikrer dermed kravet i nye lokalplaner.