Nyhed 19. februar 2014

Jobmobilitet begrænser langtidsledighed

Høj dansk jobmobilitet er med til at gøre Danmark til et af de OECD-lande, der har den laveste langtidsledighed, vurderer Dansk Arbejdsgiverforening. En tredjedel af de 800.000 årlige jobåbninger besættes af ledige, mens de resterende jobs dækker over lønmodtagere, som skifter fra et job til et andet.