Nyhed 3. maj 2016

Interaktivt træ i bybilledet

TREE.0 står gennem de næste tre måneder i Vester Voldgade i København som en prototype på, hvordan digital teknologi kan anvendes til at ændre oplevelsen af byrummet.