Nyhed 31. august 2007

Ingen politisk indblanding i overenskomstforhandlingerne

Et flertal i KTO’s forhandlingsudvalg udtaler: ”I den aktuelle politiske debat er der fra forskellige side rejst ønsker om, at der tilføres ekstra midler til en forbedring af