Nyhed 26. januar 2009

Ingen ligestilling i den private sektor

En ny undersøgelse, som AC har fået foretaget, viser, at barselsudligningsordningen på det private arbejdsmarked ikke fungerer efter hensigten. Dette skyldes primært to forhold: D