Hvorfor er arkitektstuderende så stressede? - FAOD

27. januar 2021

Hvorfor er arkitektstuderende så stressede?

Studerende på Arkitektskolen Aarhus er ofte stressede. En studerende, som FAOD har talt med, mener, der skal en kulturændring til. Tillidsrepræsentanten på skolen peger på et kulturbåret incitament til at arbejde uendeligt uden fagligt loft som én af årsagerne