Nyhed 4. juni 2009

Hvordan tilpasser vi det byggende miljø til fremtidens klimaændringer?

Fremtidens klimaændringer vil udsætte bygninger, kloaksystemer og trafikanlæg for anderledes `naturpåvirkninger´ end vi ser i dag. På årsmøde i build.aau giver