Nyhed 25. august 2014

Højeste dimittendledighed i nyere tid

Næsten hver tredje akademiker med op til et års anciennitet står uden arbejde, og næsten 300 har mistet retten til dagpenge.