Nyhed 30. november 2015

Hæderspriser fra 15. Juni Fonden til to designere

Hæderspriser på 40.000 kroner til nydimitterede kandidater fra Kunstakademiets Designskole.