Gode toner i enighed om god uddannelse - FAOD

Nyhed 10. april 2015

Gode toner i enighed om god uddannelse

Akademikerne roser regeringen for at række hånden ud mod institutionerne i bestræbelsen på at finde fælles løsninger om fælles initiativer for god uddannelse på de videregående uddannelsesinstitutioner.