Nyhed 18. januar 2008

Første delforlig på det offentlige område

Ved den anden politiske forhandling den 11. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationer-ne på KL’s område blev indgået et delforlig, som bl.a. indeholder et protokollat vedrø