Nyhed 29. januar 2015

Fratrædelsesgodgørelse til alle efter 12 års ansættelse

Ændringer i Funktionærloven betyder, at alle nu får fratrædelsesgodtgørelse efter 12 års og 17 års ansættelse.