Nyhed 21. december 2010

Forringelser på gruppeliv skubbet i fem år

Forringelserne på gruppelivsforsikringen i Arkitekternes Persionskasse bliver nu udskudt  til 31. december 2015.  Forringelserne vil ramme omkring 9 procent af pensionskassens medlemmer.