Nyhed 8. juli 2015

Forringelse af funktionæransattes stilling under konkurs

Akademikerne har afgivet høringssvar i forhold Konkursrådets betænkning. I betænkningen er forslag, som vil betyde, at akademikere vil kunne komme til at arbejde gratis på grund af et foreslået beløbsloft.