Nyhed 17. oktober 2011

Forlig om en ny overenskomst for landskabsarkitekter

Der er nu indgået forlig om en ny overenskomst på det såkaldte PLR-område, der dækker landskabsarkitekter ansat på tegnestuer, som er medlem af Praktiserende Landskabsarkitekters Råd.