Nyhed 24. februar 2015

Forlig med regioner og kommuner

Forhandlingsfællesskabet har 20. februar 2015 indgået forlig med regionerne og kommunerne - Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN.