Nyhed 30. marts 2012

Forlig med Danske Ark om ny overenskomst

Som konsekvens af, at der er indgået forlig med Danske Arkitektvirksomheder natten til 30. marts, træder den varslede konflikt 1. april ikke i kraft.