Nyhed 3. november 2009

Forhøjelser af beløb på arbejdsskader

1. januar 2010 træder en række forhøjelser på arbejdsskadesikringen i kraft. Maksimumbeløbet for fx årsløn forhøjes til 451.000 kroner. Fra 1. januar 2010 for