Nyhed 19. januar 2012

Forhandlinger om lønsystem skydes igang

Danske Arks udspil til et nyt lønsystem ligger langt fra Arkitektforbundets forventninger. Arkitektforbundet vil gerne forhandle nye principper, men vil samtidig sikre, at medlemmerne oplever tryghed i lønudviklingen.

OBS!

Der har - siden denne artikel blev skrevet - været nye forhandlinger, som har bragt parterne nærmere hinanden.