Nyhed 9. oktober 2013

Forbundet Arkitekter og Designere - Urafstemning om Arkitektforbundets nye navn

Repræsentantskabets navneforslag,  "Forbundet Arkitekter og Designere", er sendt til urafstemning blandt alle stemmeberettigede medlemmer.