Nyhed 30. marts 2012

Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter

Arbejdsgiverne og lønmodtagerne anerkender, at tillidsrepræsentanterne fremover vil få en mere betydningsfuld rolle i forbindelse det fremtidige lønsystem. Der vil derfor blive afsat mere tid til TR-arbejdet, ekstra TR-uddannelse og tillidsrepræsentanten skal honoreres med mellem 750 kroner og 2.500 kroner om måneden for funktionen.