Flyttedag for fredet lokum - FAOD

Nyhed 7. marts 2016

Flyttedag for fredet lokum

Soldaterlokum fra 1914 flyttes nu fra Lyngby Fort til Vestvolden, hvor det bliver en del af fortællingen om Københavns Befæstning.