Nyhed 20. september 2010

Flere syge delvist tilbage til arbejdsmarkedet

Ordningen med delvise raskmeldinger har betydet, at der i andet kvartal 2010 var der lidt over 30.000 personer med en delvis raskmelding. Det er en stigning på 12.000 personer eller knap 70 procent siden andet kvartal 2004.