Nyhed 28. april 2010

Flere private overenskomstforhandlinger i hus

Det klare ja til Forligsmandens mæglingsforslag betyder, at mæglingsforslaget inklusiv de enkelte forhandlingsresultater på en række virksomheder, træder i kraft med virkning