Nyhed 12. november 2012

Finansloven: Udvidelse af Seniorjobordningen

Der bliver indført en overgangsordning for de grupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. Overgangsordningen indebærer således, at retten til seniorjob bevares for personer, der fylder 55 år eller mere i 2012, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen.