Nyhed 7. januar 2011

Fik en lovet lønforhøjelse efter fyring

En lønforhøjelse kan ikke skubbes til efter endt barsel. Barslen er nemlig ikke nogen begrundelse for, at man ikke skal have mere i løn. Det er forskelsbehandling, har byretten sagt.